google-site-verification=52IOVSOKeiS8pXhCaWlEPlzW0R7KnXtTp5AOlnkha7I
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az Alpin Kft. tájékoztatja az alpin.hu weboldal látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogairól és azok gyakorlásának módjáról. Jelen adatkezelési tájékotató a vásárlási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

Az adatkezelő adatai

Alpin Sportszergyártó és Kereskedelmi Kft. www.alpin.hu Adószám: 11611556-2-18 Cégjegyzékszám: 18-09-111408 Székhely: 9863 Csipkerek, Petőfi u. 7. Telefon: +36 96 529490 E-mail cím: info@alpin.hu Adatkezelő elérhetősége: info@alpin.hu Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

Kezelt adatok A regisztrációhoz szükséges adatok:

Számlázási adatok:

név

cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám)

telefonszám

e-mail cím Szállítási adatok (nem kötelező):

cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám)

Adatkezelés célja

Webáruház, mint Szolgáltatás üzemeltetése:

a. a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás,

b. vásárlás esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;

c. a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

d. a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés. e. reklám illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció megszűnéséig (törlés) tart. A felhasználó bármikor kérheti adatainak törlését. Amelyik felhasználónak a nevére számla került kiállításra annak az adatkezelés a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig tart.

Adatbiztonság

Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk, eljárási szabályt kialakítunk annak érdekében, hogy biztosítsuk a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. A regisztrált vásárlóink adatait a weboldalunkat üzemeltető Shoprenter.hu Kft szerverein tároljuk. Aki webáruházunkban érvényes rendelést ad le, annak adatait Naturasoft számlázó programunkban, győri telephelyünkön (9025 Győr, Korányi F. tér 18.) őrizzük.

Cookie-k

A www.alpin.hu weboldal működése során cookie-k használatára kerül sor.A "cookie-k" kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató merevlemezére kerülnek. A cookie-k többféle célt szolgálnak,, egyesek elengedhetetlenek az oldal működéséhez („folyamat cookie-k”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatosan (analitika, statisztikák: „használatot segítő cookie-k”), ezek által a Honlap későbbi használata kényelmesebbé, praktikusabbá válik. További cookie-k a hirdetéshez kapcsolódók, melyek abban segítenek, hogy a Honlap látogatóinak az őket leginkább érdeklő hirdetések jelenhessenek meg.

Harmadik fél számára kiadott adatok Kizárólag az Alpin Kft munkatársai férhetnek hozzá a kezelt adatakhoz, akik garantálják, hogy ezeket más félnek nem adják ki. Webáruházunk használatához, illetve a rendelések kiszállítása végett továbbítanunk kell adatokat szerződött partnereink felé. Az alábbi táblázatban látható, hogy kinek és mi okból továbbíthatjuk azokat:

Adatfeldolgozó neve                                                                   Címe                                                      Miért továbbítunk adatokat nekik

GLS General Logistics Systems Hungary CsomagLogisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.  Futárszolgálat, a csomagok kézbesítését végzi

Magyar Posta Csomaglogisztika Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.                                               Futárszolgálat, a csomagok kézbesítését végzi

Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Kérdése van?

Bármilyen, adatait érintő kérdéssel forduljon hozzánk bizalommal az info@alpin.hu címen.

Keresés